Strona programu ratownictwa rowerowego Stowarzyszenia Na Rzecz Ratownictwa "ADIUTARE"

CZYM JEST „ADIUTARE”:

Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE” w Gdańsku powołano do życia 30 maja 2004 roku. Jego powstanie było efektem pracy grupy młodych ludzi bardzo zaangażowanych w ratownictwo, pomoc humanitarną oraz edukację z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i ratownictwa medycznego.
.
Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie cywilnych działań ratowniczych oraz poszukiwawczych zarówno na terenie Polski jak i poza granicami naszego kraju. Stowarzyszenie „ADIUTARE” realizuje swoje działania statutowe poprzez pomoc organizacjom i instytucjom w pozyskiwaniu niezbędnego sprzętu ratowniczego oraz szkolenie personelu.


.
Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE” zabezpiecza medyczne różnego rodzaju imprezy masowe, koncerty, festyny, imprezy sportowe oraz spotkania religijne na terenie Trójmiasta, województwa pomorskiego oraz w województwach ościennych.
Tworzymy plany zabezpieczenia medycznego dla każdej z imprez indywidualnie.
Zabezpieczenie medyczne imprez i uroczystości zlecał nam m.in. Urząd Miasta Gdańska; Biuro EURO 2012; Gdański Archipelag Kultury; Europejskie Centrum Solidarności; Gdańska Kuria Metropolitalna; Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku i inni.
Jesteśmy wszędzie tam gdzie może być potrzebna natychmiastowa i kompleksowa pomoc medyczna.

.
Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE” jest inicjatorem bądź pomaga w organizacji wielu interesujących przedsięwzięć. Wspólnie z innymi organizacjami organizowaliśmy koncerty, konkursy, festyny oraz liczne akcje charytatywne. Każde ze wspomnianych przedsięwzięć poza wymierną korzyścią dla społeczeństwa niosło ze sobą również wiele radości i zabawy.
.
S.N.R.R. „ADIUTARE” organizuje szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej jak również ratownictwa medycznego.
Szkolenia są zaadresowane zarówno do osób prywatnych jak i zorganizowanych grup oraz przedsiębiorstw i instytucji.
Program szkolenia jest każdorazowo konsultowany i dobierany w zależności od odbiorców kursu. Szkolenia opracowywane są przez ratowników medycznych, pielęgniarki oraz lekarzy – specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, kardiologii i chorób wewnętrznych – co pozwala dostosować poruszane tematy do charakterystyki miejsca pracy oraz mogących wystąpić zagrożeń.
Szkolenia zlecały nam najróżniejsze firmy m.in. budowlane i remontowe, przychodnie i stacje dializ oraz jednostki OSP. Szkolenia dla uczniów i nauczycieli prowadzone były w różnych szkołach na terenie całego województwa pomorskiego.


.
Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa “ADIUTARE” organizuje również pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego.
Pokazy dobierane są w zależności do potrzeb zamawiającego. W czasie pokazu prezentujemy sprzęt oraz zasady udzielania pierwszej pomocy i zaawansowanego ratownictwa.
Pokaz może odbywać się w sposób statyczny (stoisko, punkt nauki pierwszej pomocy) lub dynamiczny (scenariusz i działania prowadzone w czasie rzeczywistym). Istnieje możliwość włączenia w pokaz ratownictwa także innych służb ratowniczych z danego rejonu takich jak PSP, OSP, WOPR i policja lub straż miejska/gminna po wcześniejszym ustaleniu z w/w instytucjami.


.
Zapraszamy Państwa do współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Ratownictwa “ADIUTARE” w Gdańsku.
Razem będziemy w stanie zrealizować każde przedsięwzięcie, które może przyczynić się do szerzenia wiedzy z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy, a tym samym do poprawy bezpieczeństwa nas wszystkich.

DO POBRANIA PONIŻEJ: AKTUALNY STATUT S.N.R.R. „ADIUTARE”: