Strona programu ratownictwa rowerowego Stowarzyszenia Na Rzecz Ratownictwa "ADIUTARE"

SPONSORZY NASZEGO PROJEKTU:

Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE” w Gdańsku jest organizacją pozarządową oraz stowarzyszeniem zaliczanym do organizacji non-profit..

S.N.R.R. „ADIUTARE” to jedna z największych organizacji ratowniczych w Trójmieście oraz jedna z większych organizacji województwa pomorskiego, które są ukierunkowane na pomoc i wspieranie jednostek ratownictwa medycznego oraz wspieranie inicjatyw społecznych z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy.
.

Naszymi celami są “Poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie poziomu świadomości społecznej dotyczącej udzielania pierwszej pomocy w Gdańsku, Trójmieście oraz całym województwie pomorskim”, osiągane poprzez szkolenia, pokazy ratownictwa medycznego, zabezpieczenia imprez masowych oraz doszkalanie personelu i dosprzętowienie jednostek i innych organizacji ratownictwa medycznego i ochrony przeciwpożarowej.

Działalność patroli rowerowych w ramach projektu „Ratownictwa rowerowego dla Miasta Gdańska” nie mogłaby dalej być prowadzona gdyby nie wsparcie sponsorów oraz pomoc samych wolontariuszy i osób dobrej woli..

Aby realizować wszystkie te zamierzenia „ADIUTARE” ciągle stara się pozyskiwać wsparcie finansowe oraz materialne od osób prywatnych, firm oraz instytucji.
.

Też możesz nam pomóc…

W dniach od 13 lipca 2013 roku do 30 maja 2014 roku prowadzona będzie na terenie Województwa pomorskiego zbiórka publiczna środków finansowych oraz materialnych (sprzęt ratowniczy i pierwszej pomocy) z przeznaczeniem na działalność statutową naszej organizacji.
Uprzejmie prosimy o wsparcie wszystkie osoby, którym nie jest obojętne ratowanie zdrowia i życia ludzkiego oraz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dzieci i młodzieży…

Do chwili obecnej nasz projekt „Ratownictwa rowerowego dla Miasta Gdańska” wsparły następujące firmy i instytucje:

.

.

PARTNER STOWARZYSZENIA NA RZECZ RATOWNICTWA „ADIUTARE:

.

.

SPONSORZY NASZEGO PROJEKTU „RATOWNICTWO ROWEROWE DLA MIASTA GDAŃSKA”: